PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Triển Lãm Quốc Tế  1. Triển Lãm Bonsai Kokufu-ten Lần thứ 92 - 2018 [ Phần 1 ]
  2. Triển Lãm Bonsai Kokufu-ten Lần thứ 92 - 2018 [ Phần 2 ]
  3. Triển lãm Bonsai khu vực Châu Âu The Noelanders Trophy 2018
  4. Triển lãm Bonsai Upstate New York lần thứ 45 2018