Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Thứ Sáu, 30/3/2012 Ở vườn cảnh các nước Châu Âu, các yếu tố rừng cây, thảm cỏ, tính cân đối và màu sắc rực rỡ của hoa, cây cảnh; những bức tượng trang trí, đài phun nước ... là những điểm đặc trưng dễ nhận.

Trái với vườn Nhật, vườn Trung Hoa thường là sự tôn trọng, cố gắng thể hiện, tái tạo lại tự nhiên trong một khu vườn dù là to hay nhỏ, thì ở vườn Châu Âu yếu tố quy tắc lại luôn được coi trọng và coi như vấn đề tiên quyết để được coi là đẹp. Đó là những cây cối được trồng có hàng lối, luôn được cắt tỉa gọn ghẽ; những con đường thẳng thớm; những vật làm cảnh, cây trồng được sắp xếp luôn tuân theo nguyên tắc đối xứng; những hồ nước, bồn cây được xây theo dáng hình học, kỷ hà, là điều không có ở ngoài tự nhiên... Vì vậy, vườn cảnh ở châu Âu có lẽ chính là bước chuyển tiếp rất gần với vườn cảnh hiện đại hay vườn công viên ngày nay.

Mời quý vị thưởng lãn một số cây cảnh bonsai đẹp châu âu.

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

Bonsai Châu Âu những cây cảnh đẹp

 

Nguồn: Author Post
bonsai châu âu, cây cảnh châu âu, bon sai châu âu, bon zai au châu, màu sắc, yếu tố, cân đối, Châu Âu, ảnh đẹp,