Một số hình ảnh cây bám đá tại triển lãm Bonsai Phúc Kiến Trung Quốc

Thứ Ba, 22/11/2011 Tổng hợp các hình ảnh bonsai bám đá đẹp

Bonsai trên đá hình 1

Bonsai trên đá hình 1

 

Bonsai trên đá hình 2

Bonsai trên đá hình 2

 

Bonsai trên đá hình 3

Bonsai trên đá hình 3

 

Bonsai trên đá hình 4

Bonsai trên đá hình 4

 

Bonsai trên đá hình 5

Bonsai trên đá hình 5

 

Bonsai trên đá hình 6

Bonsai trên đá hình 6

 

Bonsai trên đá hình 7

Bonsai trên đá hình 7

 

Bonsai trên đá hình 8

Bonsai trên đá hình 8

 

Bonsai trên đá hình 9

Bonsai trên đá hình 9

 

Bonsai trên đá hình 10

Bonsai trên đá hình 10

 

Bonsai trên đá hình 11

Bonsai trên đá hình 11

 

Bonsai trên đá 12

Bonsai trên đá 12

 

Nguồn:
Phúc Kiến, Trung Quốc, Bonsai, Triển lãm, bám đá,