Một số hình ảnh bonsai mini tại triển lãm ở Trung Quốc

Thứ Ba, 22/11/2011 Bonsai loại dưới 15 cm là "mini bonsai", thường được trồng trong chậu nhỏ và trưng bày trong nhà. Còn loại trên 60 cm là cậy trồng trong chậu đặt ở sân vườn hoặc trước hàng hiên nhà.

Bonsai mini H1

Bonsai mini H1

 

Bonsai mini H2

Bonsai mini H2

 

Bonsai mini H3

Bonsai mini H3

 

Bonsai mini H4

Bonsai mini H4

 

Bonsai mini H5

Bonsai mini H5

 

Bonsai mini H6

Bonsai mini H6

 

Bonsai mini H7

Bonsai mini H7

 

Bonsai mini H8

Bonsai mini H8

 

Nguồn:
Bonsai, bonsai mini, bonzai, bon sai, Triển lãm,