Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến Trung Quốc

Thứ Hai, 2/4/2012 Kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh bonsai, cây cảnh đẹp tại Phúc Kiến Trung Quốc. Tỉnh Phúc Kiến (Trung Hoa Dân Quốc) là một tỉnh ven biển đông nam Trung Quốc.

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h1

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h1

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h2

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h2

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h3

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h3

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h4

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h4

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h5

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h5

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h6

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h6

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h7

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h7

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h8

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h8

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h9

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h9

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h10

Triển lãm bonsai, cây cảnh Phúc Kiến h10

Nguồn:
triển lãm bonsai, triển lãm cây cảnh, triển lãm phúc kiến, triển lãm trung quốc,