Bộ sưu tập hình ảnh những cây si đẹp phần 2

Thứ Hai, 28/11/2011 Tổng hợp những hình ảnh cây si đẹp của Việt nam phần 2

Cây si thế h1

Cây si thế h1

 

Cây si cảnh h2

Cây si cảnh h2

 

Cây si cảnh h3

Cây si cảnh h3

 

Cây si cảnh h4

Cây si cảnh h4

 

Cây si cảnh h5

Cây si cảnh h5

 

Cây si cảnh h6

Cây si cảnh h6

 

Cây si cảnh ôm đá h7

Cây si cảnh ôm đá h7

 

Cây si cảnh h8

Cây si cảnh h8

 

Cây si cảnh h9

Cây si cảnh h9

 

Nguồn:
cây si, cây si cảnh, si bon sai, si ôm đá, si bám đá,