Bộ sưu tập hình ảnh những cây si đẹp phần 3

Thứ Hai, 28/11/2011 Bộ sưu tập hình ảnh cây si đẹp phần 3

Cây si thế đẹp

Cây si thế đẹp

 

Cây si thế ngồi đá h2

Cây si thế ngồi đá h2

 

Cây si thế bám đá h3

Cây si thế bám đá h3

 

Cây si thế ôm đá h4

Cây si thế ôm đá h4

 

Cây si thế h5

Cây si thế h5

 

Cây si thế h6

Cây si thế h6

 

Cây si thế h7

Cây si thế h7

 

Cây si tiểu cảnh h8

Cây si tiểu cảnh h8

 

Cây si thế h9

Cây si thế h9

 

Nguồn:
cây si thế, cây si ôm đá, cây si bon sai,