Topic này cập nhật quá trình xây dựng diễn đàn, cũng như lịch Back-Up dữ liệu.

- 30/06/2018: Hoàn thiện Chatbox.
- 2/7/2018: Sơ bộ xong trang Upload ảnh riêng cho Yêu Bonsai. ( Chạy thử nghiệm )