Bộ sưu tập tiểu cảnh đẹp phần 1

Thứ Năm, 17/11/2011 Non bộ là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống. Non bộ là một thú chơi của không chỉ của người Việt mà còn là của nhiều dân tộc trên thế giới. Trong nghệ thuật vườn cảnh Á Đông, người Nhật Bản có bonkei, người Trung Hoa có penjing. Cả hai là "bồn cảnh" (chữ Nho: 盆景) tương tự như cách chơi Non bộ ở Việt Nam nhưng riêng người Việt phát triển lối kết hợp chặt chẽ thành phần nước, còn người Nhật và Hoa lại chú trọng đến yếu tố cây xanh.

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 1

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 1

 

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 2

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 2

 

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 3

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 3

 

Hòn non bộ

Hòn non bộ

 

Hòn non bộ 2

Hòn non bộ 2

 

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 4

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 4

 

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 5

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 5

 

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 6

Tiểu cảnh bonsai đẹp hình 6

 

Nguồn:
Tiểu cảnh, hòn non bộ, bonsai tiểu cảnh, bonzai,