Những tiểu cảnh bonsai đẹp phần 2

Thứ Sáu, 18/11/2011 Khi tạo hình tiểu cảnh rừng phải đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa các thân cây và việc khắc họa đường viền tán cây trong quần thể, phải vận dụng quy luật thay đổi, thống nhất để xử lý tốt hàng loạt các mối quan hệ tương phản: giữa hư và thực; giữa thưa và rậm; giữa tập trung và rời rạc

Tiểu cảnh bonsai 1

Tiểu cảnh bonsai 1

 

Tiểu cảnh bonsai 2

Tiểu cảnh bonsai 2

 

Tiểu cảnh bonsai 3

Tiểu cảnh bonsai 3

 

Tiểu cảnh bonsai 4

Tiểu cảnh bonsai 4

 

Tiểu cảnh bonsai 5

Tiểu cảnh bonsai 5

 

Tiểu cảnh bonsai 6

Tiểu cảnh bonsai 6

 

Tiểu cảnh bonsai 7

Tiểu cảnh bonsai 7

 

Tiểu cảnh bonsai 8

Tiểu cảnh bonsai 8

 

Tiểu cảnh bonsai 9

Tiểu cảnh bonsai 9

 

Nguồn:
Tiểu cảnh bonsai, hòn non bộ, tieu canh, bonzai,